» » Хөрөнгө оруулалтын санд ногдуулах үйлчилгээний хөлсийг 50-75 хувиар буурууллаа

Хөрөнгө оруулалтын санд ногдуулах үйлчилгээний хөлсийг 50-75 хувиар буурууллаа

Хөрөнгийн бирж

Олон улсын шинжээч, санхүүгийн байгууллагуудын хувьд, хөрөнгийн зах зээлийг бодит утгаар нь хөгжүүлэхийн тулд байгууллагын хөрөнгө оруулагч буюу хөрөнгө оруулалтын сангуудыг бий болгох нь зүйтэй гэж үздэг бөгөөд ийнхүү хураамж, шимтгэл буурснаар сангуудын оролцоо нэмэгдэж, зах зээлд урт хугацааны хөрөнгө оруулагч олшрох нөхцөлийг бүрдүүлэх юм.
Хөрөнгийн зах зээлд мэргэжлийн буюу байгууллагын хөрөнгө оруулагчдыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн хөгжлийг дэмжих үүднээс Монголын хөрөнгийн бирж хөрөнгө оруулалтын сангийн шимтгэл хураамжийн хэмжээнд өөрчлөлт орууллаа.
Тодруулбал, хөрөнгө оруулалтын сангууд МХБ-д нэгж эрхээ бүртгүүлж, олон нийтээс хөрөнгө татан төвлөрүүлэхдээ төлдөг байсан үйлчилгээний хөлс нэг хувь байсныг 0.25-0.5 хувь (25-150 сая төгрөг) болгон 50-75 хувиар, хөрөнгө оруулалтын сангийн жилийн үйлчилгээний хөлс 0.1 хувь байсныг 0.05 хувь (<50 сая төгрөг) болгож, 50 хувиар тус тус бууруулаад байна.
Олон улсын шинжээч, санхүүгийн байгууллагуудын хувьд, хөрөнгийн зах зээлийг бодит утгаар нь хөгжүүлэхийн тулд байгууллагын хөрөнгө оруулагч буюу хөрөнгө оруулалтын сангуудыг бий болгох нь зүйтэй гэж үздэг бөгөөд ийнхүү хураамж, шимтгэл буурснаар сангуудын оролцоо нэмэгдэж, зах зээлд урт хугацааны хөрөнгө оруулагч олшрох нөхцөлийг бүрдүүлэх юм.
Түүнчлэн Монголын хөрөнгийн биржийн ТУЗ-ийн 2022 оны тавдугаар сарын 10-ны өдрийн хурлаар компанийн хувьцаа бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг 10-40 хувиар, компанийн бонд болон хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг 36 хүртэлх хувиар тус тус бууруулахаар боллоо. Мөн анхдагч зах зээлийн арилжааг илүү уян хатан нөхцөлтэй болгож, хувьцаа, хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх гаргагч 0.15-0.4 хувийн шимтгэл төлдөг байсныг тэглэх зэрэг өөрчлөлтийг орууллаа.
Үүгээр зогсохгүй Монголын хөрөнгийн бирж FTSE Russell группийн Frontier зах зээлийн ангилалд багтаж, дотоод, гадаадын мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдыг татах үүднээс анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжааны шимтгэлийг хэлцэл тус бүрээс тооцдог байсныг өөрчилж, хөрөнгө оруулагчийн өдөрт хийсэн нийт хэлцлийн нийлбэр дүнгээс тооцохоор төлөвлөж байна. Шимтгэл тооцох аргачлалыг ийнхүү олон улсын жишигт нийцүүлснээр арилжааны шимтгэл 5-62.5 хувиар буурах тооцоо байна.
Монголын хөрөнгийн бирж нь шимтгэл, хураамжаа бууруулахын зэрэгцээ хөрөнгө оруулагчдын арилжаанд оролцох үйл явцыг хөнгөвчлөхөд ихээхэн анхаарч байна. Үүний үр дүнд хөрөнгө оруулагчид биржийн арилжаанд 100 хувь цахимаар оролцох боломж бүрдсэн. Үнэт цаас гаргагчдын үйл ажиллагааг хялбарчилж, шимтгэл хураамжийг бууруулснаар хөрөнгийн зах зээлд оролцогчдын хүрээ тэлж, энэ хэрээр компаниудын ил тод байдал, засаглал сайжрах, баялгийн шударга хуваарилалт бий болох, дундаж давхарга өргөжин тэлэх үндэс суурь бүрдэх болно.
                                                                                                                                                                                                                           Эх сурвалж: Монголын хөрөнгийн бирж
скачать dle 12.0

Холбоотой мэдээ

Анхны хамтын нээлттэй хөрөнгө оруулалтын санд тусгай

СЗХ: Монгол Улс саарал жагсаалтаас гарах нөхцөл бүрдүүлсэн

Монголын эдийн засаг 2021 онд таваас дээш хувиар өснө гэж

ХЗХ-дын зээлийн 81.6 хувь нь хэрэглээнд олгогджээ

“ИРЭЭДҮЙН ӨВ САН КОРПОРАЦИ” ГЭЖ ЮУ ВЭ

ХЯТАД, МОНГОЛЫН ХУДАЛДААНЫ ХЭМЖЭЭГ 10 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРТ

Сэтгэгдэл бичих