» » Хүүхдийн тоглоомын талбайд хяналт шалгалт хийнэ

Хүүхдийн тоглоомын талбайд хяналт шалгалт хийнэ

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Д.Сумъяабазар шуурхай зөвлөгөөний төгсгөлд дараах үүрэг, даалгаврыг өглөө.
✅ Улс, нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан, авто замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг эрчимжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах.
✅ Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, санхүүжилтийн үйл ажиллагааг төсвийн тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль болон холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн ил тод, шуурхай зохион байгуулан, ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийн бүх үе шатанд тавих хяналтыг эрчимжүүлж ажиллах.
✅ Төрийн албаны тухай хуульд заасан төрийн жинхэнэ албан хаагчид тавигдах нийтлэг болон тусгай шаардлагыг хангаагүй, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан мэргэжил, мэргэшил, ур чадварын шаардлагыг хангаагүй, дүйцүүлэн тооцох журам зөрчин томилогдсон албан хаагчийг чөлөөлж, хуульд нийцүүлж ажиллах.
✅ Хотын стандартыг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах, сургалт арга зүйгээр хангах ажлаа эрчимжүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах.
✅ Орон сууцны барилгын ашиглалтын төлөв байдалд, инженерийн шугам сүлжээний ашиглалтын төлөв байдал зэрэгт тандалт судалгаа хийж, барилгыг паспортжуулах ажлаа эрчимжүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах.
✅ Стандартын шаардлага хангахгүй, эрсдэлтэй амралт, хүүхдийн тоглоомын талбайд хяналт шалгалтыг дүүрэг бүрээр зохион байгуулж, стандартыг мөрдүүлэх чиглэлээр эзэмшигч, ашиглагч байгууллагуудад зөвлөмж, мэдэгдэл хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. ✅ Худалдаа, үйлчилгээний газар болон гадна хаяг, хаягийн байгууламжийн стандартыг хангуулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд зөвшөөрөлгүй байршуулсан, урагдсан, өнгө үзэмжгүй хаяг, зар сурталчилгааны байгууламжуудыг буулгах ажлаа эрчимжүүлж ажиллах.
✅ Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн худалдаа, үйлчилгээний газруудын гадна орчны цэвэрлэгээ, тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хог хаягдлыг ангилан ялгах, түр хадгалах цэгийн стандартыг хангуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах.
✅ Авто замын хөдөлгөөнд оролцож буй нийтийн болон ачаа тээврийн хэрэгслийн хаягдал утааны агууламжид шинжилгээт хяналт шалгалт хийж, стандартад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
✅ “Стратегийн команд штаб”-ын сургуулийн хүрээнд хийгдэх Гамшгаас хамгаалах танхимын болон биет дадлага, сургалт болон бэлэн байдлын үзлэгтэй батлагдсан хуваарийн дагуу байгууллагынхаа ажилтан, албан хаагчдыг бүрэн хамруулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах.
✅ Авто тээврийн техник хяналтын үзлэг, оношилгооны газруудын талаар санал боловсруулж танилцуулах зэрэг үүрэг, даалгаврыг өглөө.
скачать dle 12.0

Холбоотой мэдээ

Нийслэлийн бонд гаргах хүсэлтээ Санхүүгийн зохицуулах

"Улаанбаатар хотын бонд"-ын арилжааг хойшлуулав

Улаанбаатар хотын бонд гаргах зөвшөөрлөө авлаа

ЯВУУЛЫН АМБУЛАТОРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 38 АВТОБУСААР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

Нийтийн эдэлбэрийн газрыг чөлөөлөх ажлыг дүүргийн

Д.Сумъяабазар: Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орон

Сэтгэгдэл бичих