» » Хувьцааны Арилжаа

Хувьцааны Арилжаа


Санхүүгийн аюулгүй байдлыг бий болгох нь хүн бүрийн хувьд боломжийн алхам юм. Үүний зэрэгцээ одоогийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд боломжтой бүх арга, хэрэгслийг ашиглах нь зүйтэй. Нэг арга бол хувьцаа арилжаалах явдал юм.

Хэрэв хэдэн арван жилийн өмнө валютын зах зээлд нэвтрэхэд их хэмжээний мөнгө, зөвлөмж шаардлагатай байсан бол өнөөдөр нөхцөл байдал илүү хялбар болжээ. Томоохон хэмжээний, жижиг платформ дээр хувьцаагаа үнэхээр ашигтайгаар арилжаалах боломж бий. Өнөөдөр бараг бүх улсад ийм боломж байдаг. Тиймээс орон нутгийн үйлчилгээнд давуу эрх олгох эсвэл олон улсын зах зээлд гарахыг хичээх сонголтыг өмнө хэрэглэгч зогсож байгаа юм.

Хувьцаа гэж юу вэ, эзэмшигчид нь ямар эрх, үүрэгтэй вэ?

Хувьцаа бол тодорхой төрлийн үнэт цаас юм. Тэдгээрийг хувьцаат компани, өөрөөр хэлбэл гаргагч компани гаргадаг. Тухайн компанийн хувьцаатай хүн албан ёсоор түүний хамтран эзэмшигч, өөрөөр хэлбэл энэ компанид тодорхой хувь эзэмшдэг. Хувьцааны хэмжээ өөр байж болно. Хувьцааны хамгийн их хэсгийн эзэд нь ихэвчлэн компанийг хөгжүүлэх чухал шийдвэрийг удирдах, батлахад оролцдог.
Худалдан авсан үнэт цаасны төрлөөс хамааран тэдгээрийн эзэмшигч нь ийм эрхтэй байж болно:
  • саналын эрх;
  • ногдол ашиг авах эрх, өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацаанд компанийн нийт орлогоос тогтмол буюу тогтмол бус орлого.
Ийм үнэт цаасыг худалдаж авахдаа залилан мэхлэх, хууран мэхлэх боломжит схемийг мэдэж байх, түүнчлэн нэхэмжилсэн эрх нь бодит байдалд нийцэж байгаа эсэхийг шалгах нь чухал юм.

Хувьцаануудын төрөл, тэдгээрийн онцлог

Хувьцааны төрөл нь үнэт цаас эзэмшигчийн эрхийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлдог. Өнөөдрийг хүртэл дараах сонголтууд байдаг:
  • энгийн — энэ төрлийн үнэт цаасыг эзэмших нь компанийн хөгжилд оролцох боломжийг тодорхойлдог бөгөөд энгийн үгээр санал өгөх эрхийг өгдөг боловч ногдол ашиг авах боломж нь үргэлж баталгаатай байдаггүй;
  • давуу эрхтэй — хэд хэдэн төрөл байдаг бөгөөд энэ төрлийн үнэт цаас нь ногдол ашиг авах эрхийг баталгаажуулдаг.
Давуу эрхийн хувьцааны ногдол ашгийн хэмжээ тогтмол эсвэл тогтмол биш байж болно. Эхний тохиолдолд хувьцаа эзэмшигч нь тодорхой хуваарийн дагуу ашгийн төлбөр авдаг. Хоёр дахь тохиолдолд ашгийн хэмжээ нь компанийн ашгаас хамаарна.
Түүнчлэн, давуу эрхийн хувьцаа нь төлбөр хүлээн авах дараалалд байгаа захиалгад ач холбогдол өгч болох боловч компанийн үйл ажиллагааны талаар хариуцлагатай шийдвэр гаргахдаа санал өгөх боломжийг хязгаарладаг. Хэрэв эдгээр нь тусгай эрхтэй хувьцаа бол эзэмшигчийн бүх эрх, үүргийг компанийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт заасан болно. Энэ төрлийн хувьцааны нөхцөл нь өөр өөр пүүсүүдэд ихээхэн ялгаатай байж болох бөгөөд үүнийг өөрийн хөрөнгөө хаана хөрөнгө оруулахаа сонгохдоо харгалзан үзэх хэрэгтэй.

Хувьцаа эзэмших эрхийг баталгаажуулах арга замууд

Худалдан авсан бүх үнэт цаасны бүртгэлийг заавал хөтлөх шаардлагатай. Та хяналтыг янз бүрийн аргаар хэрэгжүүлж болох бөгөөд үүнийг үнэт цаасны төрлөөр нь тодорхойлох болно:
  • хадгаламж — өмчлөлийг баталгаажуулахын тулд та депогийн дансны мэдэгдлийг авах хэрэгтэй;
  • бүртгэгч — энэ аргын тусламжтайгаар хувийн дансны хуулгыг хүсэлтийн дагуу мэргэжилтэн өгдөг;
  • итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч — энэ тохиолдолд хадгаламж эсвэл бүртгэгчээс шууд хүсэлт гаргах боломжгүй бөгөөд нягтлан бодох бүртгэлийн бүх баримт бичгийг зөвхөн хувьцаа болон бусад үнэт цаасны удирдлага, мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлсэн итгэмжлэгдсэн этгээдээс авах боломжтой.
Үнэт цаасыг зөв арилжаалах, цаг тухайд нь худалдаж авах эсвэл зарах талаар зөв шийдвэр гаргахын тулд хувьцаанд хяналт тавих шаардлагатай байдаг.

Хувьцааг хэрхэн арилжаалах вэ — гол арга замууд

  • бие даан;
  • биржээр дамжуулан;
  • итгэлцлийн менежерүүдээр дамжуулан.
Бирж дээр ихэвчлэн нэлээд өргөн боломж, хэтийн төлөв байдаг. Бүртгэгдсэн хэрэглэгчид нь үүгээр дамжуулан залилан мэхлэлт, бууралтын эрсдэлийг бууруулах боломжтой юм, үүнд шаардлагатай бүх мэдээллээр хангагдсаар байна. Энэ нь ихэвчлэн хүний үйл ажиллагааны янз бүрийн салбар дахь үйл явдлын дүн шинжилгээ хийхэд бүрэн дэмжлэг үзүүлдэг. Гэсэн хэдий ч, энэ тохиолдолд холбогдох зардал илүү их ач холбогдолтой байх болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Нэмж дурдахад бүх солилцоо үйл ажиллагаагаа шударгаар, ил тод явуулдаггүй тул та үнэхээр найдвартай платформыг сонгохын тулд эхлээд цаг зарцуулах хэрэгтэй болно.
Та хувьцаагаа өөрөө арилжаалж болно, гэхдээ энэ үйл ажиллагааны чиглэлээр маш сайн туршлагатай байх ёстой.
Хамгийн сайн сонголт бол өөрийн хөрөнгийн менежментийг өөгүй нэр хүндтэй профайл менежерт даатгах явдал юм. Энэ тохиолдолд, энэ нь хувийн цаг хугацаа, хүчин чармайлт хамгийн бага зардал нь тогтвортой ашиг олж, хуваарилсан хөрөнгийн үнэхээр чадварлаг үйл ажиллагаанд тоолох боломжтой юм. Менежерүүдийн өндөр мэргэжлийн ур чадвар, туршлагаас шалтгаалан луйврын схемд орох эрсдэл бараг тэг болж буурдаг.

Өнөөдөр хувьцаагаа арилжаалах нь хэр үндэслэлтэй вэ?

Олон шинэ боломж, чиг хандлага, хэтийн төлөв байгаа хэдий ч хувьцааны арилжаа нь хамгийн алдартай чиглэлүүдийн нэг хэвээр байна. Энэ чиглэлд үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж байхдаа бүх эрсдэлийг харгалзан үзэж, ногдол ашгийн янз бүрийн формат дээр үндэслэн хүлээгдэж буй ашгийг зөв тооцоолох нь чухал юм.
Санхүүгийн зах зээл төдийгүй улс төр, байгаль орчны салбарын нөхцөл байдлыг тогтмол хянах нь зүйтэй. Энэ нь урьдчилсан мэдээг илүү оновчтой болгож, аль чиглэлд үргэлжлүүлэн шилжих нь зүйтэй болохыг харах боломжийг танд олгоно, ингэснээр уналт, алдагдсан ашиг байхгүй болно.
Бид холбогдох зардлын талаар мартаж болохгүй. Жишээлбэл, Хэрэв та хувьцаа эзэмшдэг бол татвар төлөх шаардлагатай болно. Хүлээгдэж буй ашгийн хэмжээ нь эдгээр болон бусад зардлыг нөхөх нь чухал бөгөөд өөрийн хөрөнгөө нөхөхийн тулд тодорхой хэмжээний мөнгөтэй байх боломжийг танд олгоно.
скачать dle 12.0

Холбоотой мэдээ

1072 хувьцааны ногдол ашгийн сураг тасарчээ

М.АМАРБАЯР: “ЭРДЭНЭС-ТАВАНТОЛГОЙ” ХК НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ

Дансаа нээлгээгүй иргэд И баримт аппликэйшнээр дамжуулан

1072 хувьцааны ногдол ашгийг ирэх сарын 1-наас хуваарилна

SMI индекс (худалдааны индекс)

“Монгол Базальт” ХК, “Хөвсгөл Алтан Дуулга” ХК-ийн

Сэтгэгдэл бичих